Riksdagen har beslutat om att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den tidsbegränsade lagen gäller från den 20 juli 2016 och i tre år framåt. Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst säger:

– Migrationsverket prövar om anpassningen till Sverige kan ligga till grund för att bevilja ett uppehållstillstånd. Detta kallas synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter och det ska då strida mot Sveriges internationella åtaganden att neka personen uppehållstillstånd. Våra beslut kan överklagas till migrationsdomstolen.

– Man tittar bland annat på om vistelsens varit legal och hur stark anknytningen är till Sverige i förhållande till hemlandet, säger Pierre Karatzian.

Beslutet kan överklagas inom tre veckor från det att personen tagit del av beslutet. Om migrationsdomstolen anser att ärendet inte har utretts riktigt hos Migrationsverket ska ärendet återförvisas till verket. Beslutet kan sedan överklagas till Migrationsöverdomstolen i kammarrätten i Stockholms län men prövningstillstånd krävs. Migrationsöverdomstolens beslut får inte överklagas.