Det är bostadsbrist i mindre kommuner i Sverige, men det är också svårt att hitta kapital för att bygga bostäder i små samhällen. Regeringens landsbygdsproposition röstade i början av juni igenom att de behöver hitta lösningar på att finansiera bostäder på landsbygden. Därför har regeringen bett Boverket att fram till mars 2019 utreda hur staten på enklast sätt kan lösa finansieringen av att bygga hus och lägenheter till människor utanför tätorten.

– Det måste vara möjligt att finansiera bostadsbyggande på landsbygden, oavsett om det gäller flerbostadshus eller villor. Bankernas lokalkännedom har minskat på många orter och därför behöver staten gå in och underlätta finansieringen för dem som vill bygga på landsbygden, säger bostadsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

– Landsbygdspropositionen och flera andra initiativ från regeringen har en pekat ut en ny riktning för landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.