Det är dags att vi gör de goda intentionerna som vi uttalade vid Göteborgs-toppmötet till lag, sade Juncker i sitt tal om läget i EU i Strasbourg på onsdagen.

De stora svenska partiernas EU-parlamentsledamöter gör dock direkt tummen ned.

Det är vi bestämt emot. Sociala frågor av det här slaget ska inte vara lagstiftning, säger Gunnar Hökmark (M).
Det är något som medlemsstaterna ska bestämma över. Här gick han (Juncker) betydligt längre och hårdare fram och för svensk del är det helt orimligt att man skulle på EU-nivå sitta och besluta med majoritetsbeslut om hur vi ska ha våra socialförsäkringssystem eller föräldraledigheter, säger Marita Ulvskog (S).

Hon tror samtidigt att Juncker själv är medveten om motståndet.

Det kanske är naturligt för honom att försöka skicka med någonting som han står för, men som han inte har stöd för bland alla medlemsländer, säger Ulvskog i Strasbourg.