Alliansens krav om en Natoutredning är ett krav som Stefan Löfven säger ett tydligt nej till. En utredning innebär endast att föra Sverige närmare ett medlemskap i Nato och det vill vi inte, vi är nog nära som det är. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato, Sverige ska fortsatt vara alliansfritt och vi behöver inte någon utredning för att besluta om det.

Ett medlemskap i Nato skulle enbart öka risken för ett krig i Sverige och en särskilt hög risk om ett krig med Ryssland skulle bli aktuellt. Sverige skulle bli ett slagfält och Östersjöområdet skulle bli ännu mer än idag bli ett högspänningsområde med ytterligare militär upprustning. Vi som bor i Barentsområdet har under de senare åren sett stora förändringar i den militära upprustningen och vi är måna om att motverka den och i stället öka ett fredligt samarbetet mellan folken.

Tyvärr skrev Alliansregeringen under ett avtal med Nato, för övrigt bland det sista man gjorde år 2014, som innebär att Natos snabbinsatsstyrka kan öva och använda baser i Sverige och avtalet omfattar inte bara fredstid utan även kris- och krigstid. Nato har med detta avtal rätt att bedriva strid och gå till attack från svenskt territorium. Detta uppfattas av många, inte minst icke Natonationer, som att Sverige är på väg mot ett fullt medlemskap i Nato. Därför måste vi vara extra tydliga att så är inte fallet.

S-kvinnor Norrbotten anser att detta upplåtande av svensk mark till Natoländer inte minst här i Norrbotten är mycket olyckligt. Sverige borde i stället planera och sluta avtal med andra länder för freden.

Sverige har under en mycket lång tid varit alliansfritt och detta har bland annat inneburit att vi har kunna hålla oss utanför krig. Alliansfriheten har tjänat oss väl och gjort att vi har haft möjlighet att ha en självständig utrikespolitik, som syftat till fred och nedrustning och avspänning i vårt närområde.

Sverige ska inte söka medlemskap i Nato.

S-kvinnor Norrbotten

Birgitta Ahlqvist,

ordförande