EU Frankrike, med 1,92 födslar per kvinna, ligger i topp när det gäller fertilitet i EU, visar nya samlade siffror från Eurostat för år 2016. Fast Sverige ligger tätt bakom på 1,85, före Irland (1,81), Danmark och Storbritannien (båda 1,79). I botten ligger Spanien och Italien med endast 1,34 födslar per kvinna.

I Eurostats siffror konstateras också att antalet kvinnor som får sitt första barn som tonåringar procentuellt sett är störst i Rumänien, Bulgarien och Ungern, medan Spanien och Italien har störst antal mödrar som skaffat barn först efter 40 års ålder.

Totalt föddes 5 148 162 barn i EU under 2016, 45 000 fler än året innan.