Syftet är att sätta kulturpolitiken på agendan inför valrörelsen 2018.

– Satiren visar på tendenser vi ser runt om i världen där politiska partier driver kulturfrågor med egna motiv och syften. Därför vill vi uppmuntra de stora partierna att skapa och driva en egen kulturpolitik med denna manifestation, säger Alexander Öberg, teaterchef Norrbottensteatern.

Harold Pinters korta pjäs ”Presskonferensen” utspelas i ett fiktivt land där fascister tagit makten, där kulturen kontrolleras och styrs uppifrån. Ny kulturminister är den tidigare chefen för säkerhetspolisen som intervjuas av två, av regimen, godkända journalister. Men kulturministern ser inte hur de båda uppgifterna skiljer sig åt – allt handlar ju om att kontrollera människors tankar och känslor.

– Det är en väldigt träffsäker text, speciellt i vår tid, säger skådespelaren Jonas Hellman Driessen som spelar kulturministern.

På lördag kommer han och hans kollegor; Maja Runeberg, Mats Pontén och Gustav Ekman Mellbin att spela denna scenperformance utanför Smedjan i Luleå samtidigt som samma text ges gestaltning på 22 andra orter i landet.

– Ett roligt och viktigt initiativ. Den visar på demokratins skörhet men också hur effektivt en strategisk kulturpolitik kan användas för att kväsa den fria tanken i samhället, menar han.

Det ursprungliga initiativet till hela manifestationen kommer från Anna Sjövall, konstnärlig ledare och vd på Teater Halland, en manifestation som sker i samband med det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur som avslutas i Eskilstuna nu på lördag.

– Jag har på nära håll sett vad som händer i Polen där man byter ut museichefer och tystar debatten. Nu mer är det förbjudet enligt lag att tala om Förintelsen och Polens ansvar för det som skedde i Auschwitz. Detta drivs från politiskt håll och visar på att de partier som driver förändring via kulturpolitiken både lyckas och är smarta. Det fungerar, vilket vi ser i många länder idag, säger Alexander Öberg.

Han hoppas att lördagen bjuder på en väderlek som gör att människor som rör sig i Luleå har tid att stanna och lyssna.

– Pjäsen är bara några minuter lång och förhoppningen är att den väcker tankar. Men också att kulturpolitik kan bli en valfråga. Jag menar, ska exempelvis alla i Sverige ha tillgång till kultur, apotek och förlossningsvård. Det kostar och det är val man också gör politiskt. Inte minst viktigt för Norrbottensteatern som har ett sådant stort geografiskt område att täcka, säger Alexander Öberg.