Det pågår en dragkamp i Bryssel om bankernas avgifter på kortbetalningar. Den svenska regeringens ställningstagande kan få avgörande betydelse för Europas konsumenter. Men när frågan ska avgöras ser det i dagsläget ut som om den svenska regeringen kommer att släppa igenom det urvattnade förslag som ligger på bordet.

EU-domstolen har slagit fast att det nuvarande systemet med mellanbanksavgifter strider mot EU:s konkurrensregler. I våras presenterade EU-kommissionen med stöd av parlamentet ett förslag på hur bankernas och kortföretagens (Visa och Mastercard) avgifter inom EU ska begränsas. Bland annat föreslog EU-kommissionen ett maxtak för mellanbanksavgifterna på 0,2 procent för debetkort och 0,3 procent för kreditkort. Förslaget skulle kunna innebära mångmiljardbesparingar för Europas företag och konsumenter.

Det är svindlande belopp som står på spel. Varje år betalar konsumenter i Sverige och andra EU-länder över 80 miljarder kronor för bankernas mellanbanksavgifter. Eftersom kostnaden bakas in i de avgifter som handeln och företagen betalar till bankerna förblir kostnaden osynlig för konsumenterna.

Inför det slutliga beslutet som ska fattas av EU-länderna i slutet av året har förslaget vattnats ur efter hårda påtryckningar från banksektorn. Bland annat vill flera länder ersätta maxtaket på 0,2 procent för debetkort med ett ”viktat genomsnittsbelopp” som bankerna själva ska räkna ut och som kan variera över tid och mellan olika länder.

Det finns också en uppenbar risk att de så kallade trepartskortsnätverken som är dyrast för handeln, till exempel American Express och Diners, kommer att undantas från reglerna.

Europeiska handels- och konsumentorganisationer stöder samfällt EU-kommissionens ursprungliga förslag med transparanta regler och ett tydligt maxtak för mellanbanksavgifterna, utan möjlighet till undantag.

Från handelns sida ser vi med oro på att storbankernas påtryckningar har fått gehör hos vissa EU-länder. Än mer anmärkningsvärt är att den svenska regeringen och ministrarna Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) inte tydligt ställt sig på småföretagens och konsumenternas sida när frågan ska avgöras Bryssel.

Vår uppmaning till den svenska regeringen är tydlig - svik inte konsumenterna och handeln.

Karin Johansson,

vd på Svensk Handel

Bengt Nilervall,

ansvarig för betalfrågor, Svensk Handel