I gamla Åhlénshuset finns den unika möjligheten att skapa helt nya förutsättningar för dansens utveckling. Lokalen med dess möjligheter till dans och annan scenkonst är så unik att dess motsvarighet inte finns i hela Norrbotten. I Luleåområdet saknas idag en scen för dans men också ytterligare en scen för scenkonst i allmänhet. Det unika läget mitt i Luleå skapar tillgänglighet och det skapar också samordningsmöjligheter med de andra institutionerna som finns runtom.

Dansen är det konstområde i Norrbotten som idag är mindre utvecklat än alla andra, trots att utövarna bland barn och ungdomar är väldigt många, inte minst i Luleåområdet. Det gäller för de politiker som ska fatta beslut om danshuset att förstå att denna möjlighet kommer inte igen. Möjligheten att Statens Kulturråd satsar det stora antal miljoner de förklarat sig villiga att satsa, den summa som finns avsatt från Luleå kommun och den i sammanhanget mycket begränsade summa som Norrbottens läns landsting skulle behöva satsa för att skapa utveckling för ett helt konstområde är någonting som aldrig kommer att återkomma.

Det här är ingen länsdansinstitution med behov av ställningstagande mellan Piteå och Luleå. Det här är en dansscen i Luleå med möjligheten att ge barn och unga förebilder för sin egen dansutveckling, att ge publiken möjlighet till att se professionell dans kontinuerligt och av den storleken som inte tidigare varit möjligt i Norrbotten, att skapa dansutrymme för de dansare som bor i Luleåområdet och även andra, att ge barn och ungdomar en scen för uppvisningar och prova på- möjligheter. För flickor och unga kvinnor är det en mycket viktig satsning då dansen ofta lockar just de utövarna och den publiken. Att uttrycka sig genom olika konstformer och att få möjligheten att mötas i skapande, stärker identiteten och öppnar fler dörrar utåt. Mötesplatser i kulturen är ovärderliga för unga människor från hela länet.

Att avfärda den här möjligheten med att fortfarande lyfta fram någon form av diskussion om länsdansinstitutionsplacering visar att man inte förstått varken frågans dignitet eller karaktär. Man har inte förstått vilken oerhörd förlust för Luleå och Norrbotten det skulle vara att inte ta möjligheten som finns just nu, precis just nu, och inte kommer att komma igen inom en överskådlig framtid. Att bygga nytt blir avsevärt många miljoner dyrare när frågan dyker upp på nytt så småningom.

Norrbottens läns landsting skulle behöva satsa mellan fem och sex miljoner. Det är självklart att det finns en vilja att förstå Landstingets ekonomiska läge. I det här fallet blir ställningstagandet sett i relation till de den stora utvecklingen, barn och ungas nya möjligheter, den möjlighet som just nu finns med en fantastisk lokal och den begränsade satsning som behöver göras ekonomiskt, oförståeligt. Det blir också oförståeligt sett till att man faktiskt har ett ansvar för länets kulturutveckling och avfärdar denna helt unika möjlighet utan att omsorgsfullt omfatta frågan och ge den den dignitet som den har för Norrbotten och faktiskt för hela Sverige! Och framför allt: ta möjligheten nu när den finns. Det här är inte vilken lokal som helst. Det här är en lokal som kommer att bidra till att utveckla en hel konstform, hela kulturlivet och samhällslivet- i Norrbotten!

Lena Ylipää, länskonstkonsulent, NLL
Annie Arnqvist, arkitekt och samhällsplanerare
Sara Json Lindmark, verksamhetsledare, Teatercentrum Norra
Karin Enberg, teaterchef, Norrbottensteatern
Kristina Nilsson, länsmusikchef, Norrbottensmusiken
Dan Lestander, konstnär
Maud Ån, länshemslöjdskonsulent, NLL
Bengt Frank, KRO Norrbotten
Daniel Isaksson, verksamhetsledare, Ung Scen Norr Galleri Syster
Anja Örn och Tomas Örn, Rat and Dragon
Peo Rask, författare och förälder till en dansande dotter.
Inger Månsson, Sveriges konstföreningar Norrbottens distrikt, ordförande Kalix Konstförening.
Pär Soini, chef, BD Pop
Pia Jägstrand, länshemslöjdskonsulent, NLL
Ricky Sandberg, konsthallchef, Havremagasinet
Peppe Bergström Hesselbom, Resurscentrum Konst i Norrbotten
Carina Henriksson, konstnärlig chef, Tornedalsteatern
Jan-Erik Lundström, länsmuseichef, Norrbottens Museum
Hans Sundvall, chef, Konsthallen i Luleå