I veckan har vi öppnat alla slussar för att ge er läsare chansen att tycka till om Kuriren. Vi har efterfrågat svar på frågor som: Varför är tidningen viktig för dig? Vad vill du läsa om? Vad gör vi bra? Vad kan vi förbättra?

Jag själv och ett antal av Kurirens medarbetare har varit extra tillgängliga onsdag, torsdag och fredag för att ta emot tips, förslag och synpunkter om hur tidningens innehåll ska utvecklas.

Gensvaret har glädjande nog varit massivt. Hundratals läsare har hört av sig via telefon och mejl. Jag tar det som ett kvitto på hur viktig och angelägen Kuriren är för våra läsare.

En överväldigande majoritet av reaktionerna har varit positiva. Ni läsare uppskattar er tidning, och de flesta samtalen jag själv och mina kollegor tagit emot startar med "Jag är så nöjd med tidningen och skulle inte vilja vara utan den".

Den främsta och mest förekommande anledningen till att de flesta läsarna anger att de är nöjda är att Kuriren "berättar vad som händer i Norrbotten". Några anger också att det är bra och viktigt att Kuriren "granskar makthavarna". Jag tycker att det är en härlig beskrivning och sammanfattning av det som faktiskt är det viktigaste i den lokala journalistiken. För att uppfylla läsarnas behov ska vi naturligtvis berätta det viktigaste som händer i vårt län, och med stor självklarhet granska de makthavare som fattar besluten som påverkar medborgarna och länets utveckling. Vi är de enda som har möjligheten och resurserna att klara det viktiga demokratiska uppdraget.

Många läsare anger också att tidningen har många likheter med en god vän. Den kommer varje dag och har sedan länge blivit en välkommen och uppskattad del av daglig morgonrutin. "Jag var utan tidning en kort period i mitt liv, och jag saknade den jättemycket på morgonen", berättade till exempel en mångårig prenumerant för mig i telefon i fredags.

Alla som hört av sig har så klart inte enbart positiva omdömen om allt vi gör. Många läsare har självklart synpunkter på saker de tycker vi borde förändra eller förbättra.

Sportbevakningen är ett exmepel på ett ämne som återkommer. Det är ett ämne som präglas av antingen eller. Samma dag hade jag samtal från två olika läsare. Den ena hade inget som helst intresse för sport och ville ha en tidning hemlevererad där sporten inte fanns med alls. Den andra läsaren hyllade sportbevakningen och angav sportsidorna som det främsta motivet till prenumerationen.

Jag vill tacka för allt engagemang som ni läsare visat den här veckan. Det är jag både glad och tacksam över, och tar naturligtvis med de olika synpunkterna in i vårt utvecklingsarbete. Fortsätt höra av er, vi är alltid idel öra!