Föga förvånande upphäver länsstyrelsen (ls) i Södermanland Eskilstuna kommuns tillståndskrav för tiggeri. Även Sala och Vellinge kommuns försök att förbjuda alternativt begränsa tiggeri på allmänna platser har tidigare underkänts av Västmanlands respektive Skånes länsstyrelser.

Moderaterna och Sverigedemokraterna driver frågan om ett nationellt tiggeriförbud, en åsikt som har stöd av en majoritet av det svenska folket. Enligt en undersökning från tidigare i vår från opinionsinstitutet Novus vill 56 procent förbjuda tiggeri medan 23 procent anser att förbud är en dålig idé.

Det är också på nationell nivå som frågan borde hanteras. Även om det i praktiken verkar vara svårt att driva igenom kommunala förbud eller krav på tillstånd vore det olyckligt om kommunala ordningsstadgar såg olika ut i olika delar av Sverige.

Lösningen på tiggarnas problem finns inte i Sverige, utan i EU-länderna Bulgarien och Rumänien. Det är de båda Balkanländernas EU-inträde och visumfrihet i kombination med avsaknaden av ett nationellt förbud i Sverige som lett till att så många sökt sig hit.

Det går även att ifrågasätta länsstyrelsen i Södermanlands agerande ur ett konstitutionellt perspektiv. Har en statlig myndighet rätt att sätta sig över ett beslut fattat i en demokratiskt vald kommunal församling? Länsstyrelsen lyder ju under regeringen medan det faktiskt är riksdagen som bestämmer gränserna för det kommunala självstyret och därmed vilka frågor som kommunerna bestämmer över. Även länsstyrelsernas tveksamma maktutövning pekar på behovet av att frågan lyfts till nationell nivå.