40 ledande kommunalpolitiker i majoritet och opposition i landets 20 största kommuner har fått svara på en enkät från Dagens Samhälle. Osäkerheten i hur kommunerna ska hantera tiggerifrågan har uppenbart minskat.

”Det är orimligt att det landar i kommunernas knä! Tiggeriet är inte vårt ansvar, vi kan inte lösa problemet. Men ibland får vi hantera effekterna av det”, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

På många håll är man i dag överens om att gatutiggeriet inte är någon kommunal angelägenhet.

Det tyder på två saker.

För det första: Att enigheten är så stor tyder på att kommunerna – i takt med att problemet växt – anpassat sig och lärt sig att se pragmatiskt på problemet. Påklistrade anklagelser om rasism och antiziganism luftas inte längre så fort tältläger och kåkstäder är uppe för diskussion.

För det andra: Bland kommunerna, som tvingas hantera många av praktiska konsekvenserna av tiggeriet – förslumning av det offentliga rummet, socialtjänstfrågor och sanitära problem – tycker många att tillströmningen av fattiga EU-migranter är större än vad Sverige klarar av att hantera.

Tiggeriet har fördubblats på ett år och blivit vardag på svenska gator. Omkring 4 000 personer ­tigger på svenska gator, visade en enkätundersökning som SVT utfört bland svenska kommuner (29/4). Det innebär en påtaglig förändring av den offentliga miljön.

Kommunerna har reagerat olika på denna nya situation. Luleå har, liksom ett 70-tal andra kommuner, erbjudit härbärgen under vintern. Göteborg har startat en förskoleverksamhet riktad mot barn till fattiga EU-migranter. Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver på för att införa en tak-över-huvudet-garanti som omfattar alla EU-medborgare.

En återkommande synpunkt från politikerna som uttalar sig i Dagens Samhälle är att samma regler måste gälla för alla grupper och människor. Det ska inte finnas särregler för vissa. Så är det naturligtvis.

Kommunerna gör därför klokt i att inte erbjuda EU-migranter välfärdstjänster i annat än i akuta nödsituationer. De bör låta bli att belöna ockupation av privat mark genom att tillhandahålla fria kommunala uppställningsplatser. De ska inte acceptera nedskräpning i den offentliga miljön utan se till att den lagförs.

Kommunerna kan aldrig lösa inrikespolitiska problem i Rumänien och Bulgarien. Men genom att undvika särbehandling kan de hindra tiggeriet från att bli ett permanent inslag på svenska gator.