Polisens oförmåga att klara upp mängdbrott som skadegörelse, misshandelsfall och stölder är uppenbarligen inte bara ett stort problem för ­privatpersoner. Stora delar av polis­kåren har också börjat tröttna på ­bristande resurser och ett växande ­avstånd till medborgarna.

Det var annars många poliser som hade hoppats på ökad effektivitet och fler synliga poliser på fältet när den nya polisorganisationen – som ­omvandlade Rikspolisstyrelse och 21 myndigheter till en enda nationell ­polismyndighet – trädde i kraft vid årsskiftet.

I vissa avseenden var centraliseringen verkligen klok. Länsgränserna­ ­bidrog oklara ansvarsförhållanden och svårlösta revirstrider. Dessutom blev det dyrt för varje polismyndighet att hålla sig med specialistkompetens som sällan användes.

Efter bara sex månader är det egentligen alldeles för tidigt att utvärdera den största organisationsreformen på 60 år. Hittills tyder dock mycket på att polisens problem egentligen handlade om andra saker än bristen på ­koordinering och central organisation.

Sedan årsskiftet har polisens utredningsresultat försämrats. Och under de senaste 18 månaderna har rekordmånga poliser valt att lämna kåren.

År 2014 sade 190 poliser upp sig. ­Under årets första sex månader slutade 110 poliser. För Erica Bäckius, tidigare trafikpolis i Dalarna, var den organisatoriska förändringen det främsta skälet till varför hon slutade, berättade hon för Sveriges Radio (30/7).

”I själva arbetsuppgiften är det ­ingen skillnad, men organisationsmässigt så är det ännu mera rörigt. Just att ingen vet vad de kommer att få för tjänst sen. Och hur kommer ­verksamheten se ut? Vad ska vår ­verksamhet göra? Vad ska vi ha för ­arbetsuppgifter, hur många ska jobba här? Det är väldigt rörigt och väldigt mycket osäkerhet”.

Många tvivlar just nu på att omorganiseringen kommer leda till en mer ­effektivt fungerande myndighet. Det får dock inte fungera som ett svepskäl för polisen att inte finnas tillgänglig och gripa in när något inträffar.

Om någon skjuter mot bilar, busskurer och fritidshem – i Boden och på andra ställen – ska det finnas en ordningsmakt som letar upp och straffar för­övaren och därigenom skyddar andra från att råka ut för samma sak.

Det är själva kärnan i ett civiliserat samhälle. Medborgarna ska inte behöva ta saken i egna händer.