Trots nedsatt hastighet drabbades många trafikanter av stenskott. "Den här typen av åtgärder genomförs tills det större projektet med omläggning av vägen är klart", säger Sofia Lindahl, presskommunikatör på Trafikverket.

Arbetet som utfördes på delar av väg 395, bland annat mellan Junosuando och Masugnsbyn, var en typ av tankbeläggning där ett bindemedel läggs ut och grus sprids ovanpå beläggningen. Enligt Trafikverket är åtgärden förhållandevis vanlig för att få ett tätt ytskikt på vägen, som bättre klarar av att stå emot trafikbelastningen.

– Gruset ska leta sig ner i håligheterna i vägen, så till en början blir det så här, med ganska mycket löst material på vägen, säger Sofia Lindahl, presskommunikatör.

Artikelbild

| Risken för stenskott var stor i samband med underhållsarbete på väg 395 under förra veckan, då stora mängder löst grus låg på vägen.

Vägen skyltades om till en rekommenderad hastighet på 50 kilometer i timmen och stenskottsvarning.

– Men det finns alltid personer som inte följer rekommendationen och orsakar skador på medtrafikanternas bilar, säger Sofia Lindahl.

Under våren och sommaren har tillfälliga lagningar av potthål utförts på sträckorna, och tankbeläggningen som nu har utförts är ett sätt att förlänga livslängden på vägens yta.

– De här vägsträckorna ingår i den större åtgärden som ska utföras med omläggning av vägen i och med den tunga malmtrafiken, säger Sofia Lindahl.

Det arbetet planerar att startas under hösten 2020.