Sedan 2013 har Trafikverket arbetat med fem olika platser där den nya järnvägsstationen i Kiruna kan tänkas ligga. I november skulle åtgärdsvalstudien presenteras. Nu har detta skjutits fram till våren 2018.

– Vi siktar på mars, säger Helena Eriksson, Trafikverkets regionchef Nord.

Varför har den försenats?

– Det finns många orsaker. Den pågående samhällsomvandlingen, deformationszonernas utbredning, tillförlitligheten till prognoser. Mycket kunskapsinhämtning pågår parallellt. Konsulter är också inblandade såna här anläggningsprojekt, just nu är det fullt upp på den delen av anläggningsmarknaden vilket försenar tidplanen.

En åtgärdsvalstudie är en djupgående studie av de olika alternativen där man tittar på samhällsekonomiska effekter för de olika platserna.

– Den blir egentligen ett utredningsunderlag för fortsatt arbete, vi sorterar inte bort några alternativ i det här skedet.

Det sker först i nästa steg när en järnvägsplan ska presenteras. I åtgärdsvalstudien tar man hänsyn till flera ekonomiska aspekter.

– Vi tittar både på anläggningskostnader och vilka samhällsekonomiska nyttor som respektive alternativ kan ge.