Bestämmelserna om serveringsansvarig och påföljder till innehavare av serveringstillstånd finns reglerat i Alkohollagen. Enligt lagen ska tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Treehotel och andra näringsställen ska också anmäla till kommunen den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker. Anmälan är avgiftsfri.

Innebörden av bestämmelsen om serveringsansvar är att alkoholservering inte får ske om inte tillståndshavaren eller av denna utsedd och till kommunen anmäld serveringsansvarig person finns närvarande på serveringsstället.Bolaget Tree hotel AB har brustit i sina åtagande genom att vid tillfället för tillsyn sakna serveringsansvarig person på plats.Miljö och byggnämnden bedömer dock att påföljden bör stanna vid en erinran eftersom bolaget i anslutning till påpekande av tillsynsmyndigheten anmält personen.

– Nu fanns en person på plats men var inte anmäld. Vi valde det mildare med en erinran eftersom verksamheten tidigare skött sig och skyllde på att detta var en ren miss, säger Lars Nilsson, ordförande för miljö- och byggnämnden.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå. Men Treehotel kommer inte att göra det.

– Nej, vi har gjort fel och det är löst nu. Vi vet vad som gäller, säger verksamhetsansvarige Mia Hogane, Treehotel.

Enligt Bodens kommuns alkoholhandläggare Lilian Jansson så behöver inte de serveringsansvariga själva gå utbildningen ansvarsfull alkoholservering.

– Nej, det räcker med att den verksamhetsansvarige har gjort det som sedan lär upp och instruerar personalen, säger Jansson.