Jackson säger att undersökningen vid Walter Reed National Military Medical Center i Bethesda, cirka 13 kilometer från Vita huset, gick "exceptionellt bra".

"Presidenten har utmärkt hälsa och jag ser fram emot att informera om några av detaljerna på tisdag", säger Jackson.

Trump, vars matvanor och mentala hälsa har ifrågasatts, skämtade kvällen före hälsokollen om att den måste gå bra – för aktiemarknadens skull.

Jag tror att det kommer att gå väldigt bra, sade han och lade till att han skulle bli förvånad om den inte gjorde det.

Tidigare dokument från hälsokontroller för presidenter har inkluderat värden som längd, vikt, BMI, vilopuls, blodtryck och syresättning av blodet. Men de har även innefattat mer detaljerade undersökningar av hjärta, lungor, syn, kolesterol och blodsocker och neurologiska undersökningar gjorts.

Medicinsk bakgrund och nuvarande medicineringar har också inkluderats.