Mot bakgrund av att arbetsmiljöproblem är vanligt förekommande bland enhetschefer inom vård och omsorg har Arbetsmiljöverket genomfört inspektioner i hela landet de senaste åren.

Åsa Sjöström Ross vid Arbetsmiljöverket i Norrbotten uppger att det inspektionsärende som öppnades 2017 inte går att driva vidare, eftersom alla berörda chefer från den inspektionen har slutat.

– Tyvärr är det inte ovanligt med personalomsättning bland enhetschefer inom hemtjänsten. Det är en svår verksamhet att vara chef inom, arbetsmiljön är tuff, säger Åsa Sjöström Ross.

Läs mer: "Vi blev piskade nedåt"

Vid inspektionen 2013 framkom det att enhetscheferna riskerade psykisk ohälsa. 2017 var situationen lika alarmerande.

Är det vanligt att problem som ni har påtalat finns kvar på en arbetsplats efter fyra år?

– Problemen kan vara olika, det är min tolkning. I den första inspektionen som vi gjorde såg vi att det största problemet som enhetscheferna upplevde var samarbetet med deras närmaste chef.

Hon påpekar att det problemet hanterades av socialförvaltningen.

Den berörda chefen bytte tjänst i slutet av 2016, några år efter den första inspektionen.

– Hemtjänsten är organiserad på ett sätt som gör det svårt både att vara personal och att vara chef. Det innebär svårigheter ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vi är ju ute i äldreomsorgen i olika kommuner i länet och det är inte enkelt att vara chef inom det området, kan jag säga, säger Åsa Sjöström Ross.

Har arbetsgivaren, Kiruna kommun, vidtagit de åtgärder som ni har krävt?

– Ja, utifrån det vi har påtalat. Men om det har gett effekt är svårt att säga. Nu gör man ju en organisationsförändring igen med syftet att det ska bli bättre. Men cheferna stannar inte kvar. Det är svårt för oss att exakt veta vad det beror på.