Det finns en toalett för funktionshindrade, RWC. Problemet är att alla inte kan använda den och vissa tvingas göra sina behov för öppen ridå.

Björkens kamratförening har under lång tid påtalat problemet, lämnat förslag på åtgärder och velat att ombyggnaden ska ske i samband med renoveringen. Detta har inte skett.

– Nu har de satt in ett större handfat, så det har blivit ännu mindre plats, säger Kerstin Smedberg, sekreterare i föreningen.

Artikelbild

De hade möte på tisdagen och tog ånyo upp toalettfrågan.

Ainer Lundberg är ordförande och försöker ta sig in på toaletten.

– De har gjort en bredare dörr. Hade de inte gjort det hade det gått käpprätt åt...., säger Kerstin

Ainer Lundberg konstaterar att toaletten är grann invändigt, men kan inte köra ända fram till toalettstolen.

Artikelbild

| "Vi är glada över renoveringen, men det är mycket smolk i bägaren. Toaletterna är smolket", säger Ola Vikberg.

– Här är det stopp.

Därför kan han inte använda den. Själv kan han inte stänga dörren. Den går dessutom inte att stänga för hans rullstol är i vägen.

Artikelbild

| Ainer Lundberg försöker ta sig in på toaletten. Ivan Persson assisterar.

Norrbottens Media filmar Ainer på toaletten och visar filmen för SD-politikern Susanne Ström.

– Bedrövligt!, säger hon när hon sett den. Det måste ju finnas en tillräckligt stor handikappanpassad toalett här på Björken. Det är ett måste. Här finns många som använder rullator och rullstol.

Artikelbild

| Ostädat trots nyinvigning på Björken.

Ainer Lundbergs råd till kommunen är att den ska titta på RWC:n på 43:an. Där går det att köra in och sno runt.

– Vi skulle ha legat på hårdare, men jag litade på att mitt brev till fastighetsförvaltningen kommit fram. Jag är besviken att vi inte fick en större toalett. Folk tycker det är en självklarhet att vi borde få fått det, säger Kerstin Smedberg.

Ola Vikberg tycker det är hemskt, med tanke på hur mycket hon tjatat om det.

– Det är inte roligt att sitta med öppen dörr. Det finns ju ett rum som går att bygga om till handikapptoalett.

Även för Hedvig Söderström blir det stopp när hon försöker ta sig in på den ordinarie toaletten med sin rullator.

– Det ska tydligen inte vara några handikappade här.

Dessutom påpekar både Ola Vikberg och Kerstin Smedberg att montrarna med träskulpturerna i foajén fortfarande är ostädade. Där ligger döda flugor, som en påminnelse om den varma sommaren.