Publikens intresse för våra stadsfester minskar, samtidigt som de småskaliga festivalerna tycks bli allt populärare.

Vad beror det på? Är det en trend eller bara tillfälligheter? Nöjeskännaren Ronny Olovsson och kulturarrangören Elin Alexandra Sundström diskuterar i Insticket.