När räddningstjänsten nådde fram till platsen förklarade räddningsledaren Micael Holmbom att det inte fanns någon fara.

– Folk har tjuvrökt i trapphuset. Fastighetsskötaren visste vem det var, säger han.

Det råder rökförbud, men räddningstjänsten gör ingen polisanmälan. Det är fastighetsägarens sak om den vill göra det. Besökare stod utanför medan räddningstjänsten sökte igenom lokalerna.

– Det tar tid. Det är en stor byggnad, säger Micael Holmbom.

Han tycker att brandlarmet fungerade bra och tillägger att man hade utrymt lokalerna bra. Både kunder och personal utrymde snabbt. Larmet stängdes av och folk kunde gå in igen.