I dagsläget är prognosen att underskottet kommer minska med omkring fem miljoner kronor men än är inga siffror klara.

– Vi hoppas naturligtvis att sänka det ytterligare, men vi har en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till, säger Annette Viksten Åhl.

Det stora budgetunderskottet berodde dels på förra sommarens stora personalkostnader. Personalbristen har inneburit stora personalkostnader, främst för sjuksköterskor och socionomer. En lösning för att lösa personalbristen var att anlita personal från bemanningsföretag, en annan var att erbjuda sommarförmåner men det är något socialförvaltningen valt att inte göra denna sommar.

– Då ska personalen ta sin semester under hösten och det förlänger bara perioden som vi behöver vikarier. Vi har gjort olika åtgärdsplaner för det här året och har försökt lägga scheman utifrån hur vi fått tag på vikarier, säger Annette Viksten Åhl.

Sommarens siffror har ännu inte kommit men ska presenteras för nämnden i oktober.

– Det vi ser hittills är att det ser bättre ut än förra sommaren. Vi har svårt att få tag på alla yrkeskategorier, det har blivit bättre men det är en brist på bland annat socionomer i hela landet, säger hon.