På Luleå tekniska universitet, LTU, håller en grupp forskare just nu på att utveckla metoder för att studera snö mer ingående än någon någonsin har gjort. Johan Casselgren är projektledare för det nya snölabbet och säger att de vill undersöka hur olika typer av snö beter sig, både på ytskiktet och djupare ned i snötäcket.

– Vi lyser på snön med ljus och ser hur ljuset sprids. När vi ser hur ljuset sprids ser vi olika egenskaper i snön. Skidspår och pister och för allt som har med snö att göra är det intressant att se hur snön påverkas av olika förhållanden, säger han.

Nu för tiden tillverkas mycket snö till olika ändamål. Och Johan Casselgren säger att de nya forskningsmetoderna de håller på att utveckla kan användas även på konstgjord snö för att förstå sig på dess egenskaper. Något som kan rädda liv i framtiden.

– Framför allt när man testar vinterdäck är det viktigt att förstå underlaget fullt ut. Man tillverkar mycket snö för det, och däcktest är så avancerade nu för tiden så då krävs att man kan kontrollera miljön som testen sker i. Det finns mycket forskning om snö, men det är mest fokus på lavinforskning. Inte som vi gör med ljusspridning, säger han.

För att se hur ljuset sprid placeras en metallkonstruktion på snön och ett ljus riktas ned på ytan i en särskild vinkel. Sedan kan en kamera flyttas på en gradskiva för att närstudera snön ur olika vinklar. Sedan tar det tidskrävande jobbet att analysera datan vid. Men att undersöka ljusspridningen under ytan är mer komplicerat. Därför har gruppen fått uppfinna en helt ny metod för att fotografera snö i genomskärning.

– Tanken är att få en tredimensionell bild. Men när vi skjuter en laser genom snön är det inget som vi kan se på bild utan det måste filtreras på olika sätt innan vi kan se hur det ser ut, säger Erik Olsson som är forskare.

För att få en tredimensionell bild av hur snön ser ut måste de ta hundratals bilder på ett några centimeter stort snöprov. Men än så länge har de inte kunnat undersöka någon snö.

– Vi tittar på en tejpbit, det är så vi måste börja. Med något som är känt och förutsägbart och inte ändras. Vi vet inte riktigt hur det kommer att se ut sedan. Det är det som är kul när man gör något som är helt nytt, säger han.

LTU har också köpt in ett mikrotomografisystem som också ska kunna undersöka snö på detaljnivå.

– I princip är det samma sak som en datortomografi på ett sjukhus. Vi kan se alla typer av material med den så då kom vi på idén att kolla på snö. Systemet är helt unikt i Sverige och vi kan hålla en konstant temperatur på minus 20 grader. Vi använder röntgenstrålar istället för optiska strålar i det andra testet, säger Fredrik Forsberg som är forskare i experimentell mekanik.