Tv-avgiften kan komma att bytas ut mot en skatt istället vilket skulle innebära att Radiotjänst med 120 tjänster och 110 timanställda inte längre behövs. Under fredagen träffade Martin Linder ledningen och klubben på Radiotjänst, riksdagspolitiker och kommunen.

– Det är superviktigt att vi gemensamt samlas och ser vad vi kan göra för att se till att det finns jobb och gärna ännu fler jobb i Kiruna framöver.

Unionen kommer att sätta press på regeringen om ersättningsjobb om Radiotjänst försvinner.

– De anställda på Radiotjänst ska känna sig trygga i att vi kommer att göra allt vi kan. Att på alla nivåer och i alla sammanhang belysa att här finns över 200 personer som jobbar på Radiotjänst som är oerhört kompetenta och det vore resursslöseri att inte fortsätta använda den kompetensen, säger Martin Linder.

August Tapojärvi, Unionens klubbordförande, har arbetat för att få till mötet.

– Även om ingenting är beslutat i riksdagen om våran framtid så vill vi visa för våra medlemmar att oavsett vad som händer så ska vi kunna vara trygga även i framtiden, vi måste ha jobb att gå till så att vi får mat på bordet.

Många i personalen på Radiotjänst är stressade och mår dåligt på grund av den osäkra situationen.

– Det är inte bara ovisst om huruvida vi ska finnas kvar eller inte, det är ovisst om när vi får besked om det och det är ovisst om när vi i så fall måste börja söka nya jobb. Vi vet absolut ingenting och får ta en dag i taget, det är långt ifrån en bra arbetsmiljö, säger August Tapojärvi.

Regeringens beslut om finansieringen av public service kommer efter valet enligt Emilia Töyrä (S), riksdagsledamot. Hon tycker att det är bra att frågan utreds ordentligt.

– Hade beslutet kommit tidigt så vet vi vad beslutet hade varit, och det hade inte varit positivt för Radiotjänst del, utifrån att utredningen var helt enig över blockgränser och partigränser. Jag tror att det är bra att man inte hastar fram ett beslut, trots osäkerheten.

Emilia Töyrä tror att det finns goda möjligheter till ersättningsjobb om det skulle krävas.

– Det har vi pratat om på mötet, möjligheten att locka till sig privata aktörer, men också att beslutet att staten ska finnas närvarande i hela landet är något som vi i Kiruna verkligen kan dra nytta av.