Anna-Lena Andersson, socialchef Kalix kommun, säger att hemtjänsten har fått fler leasingbilar men att de fortfarande har för få – trots planerad utökning nästa år.

Varför ser det ut så här?

– Ekonomin, vi har vänt på alla stenar för att ha en budget i balans. Läget är inte bra, det är inte rätt att anställda ska behöva använda egna bilar i någon större omfattning, säger Anna-Lena Andersson som fortsätter:

Artikelbild

| Anna-Lena Andersson.

– Det här handlar om våra viktigaste medarbetare, de som möter våra brukare, de ska ha så bra förutsättningar som möjligt.

Katarina Burman (V), vice ordförande i socialnämnden, säger så här om de anställdas beskrivning:

– Det låter inte alls bra. Det är inte okej att anställda tar tid från lunchen för att hinna, de behöver rasterna för att orka, och det är inte okej att det är så mycket stress kring transporterna.

Katarina Burman lovar att lyfta frågan politiskt:

– Det är klart att anställda måste kunna transportera sig och vi behöver utreda frågan ordentligt. Kanske behöver vi omfördela pengar för att lösa situationen, vi får se.

Jan Nilsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, är av samma uppfattning, även han beskriver saken som en jämställdhetsfråga:

– Det här är i första hand en fråga för socialnämnden, i nästa steg för kommunstyrelsen. Vi har jobbat för jämställda löner, vi inför arbetskläder och fler leasingbilar kan mycket väl vara nästa steg.