Kommundirektör Maria Henriksson har haft uppdraget att utreda möjligheten att kommunen står för arbetskläder till fler anställda i kommunen.

”Beredningen föreslår att Kalix kommun inför arbetskläder i första hand till yrkesgrupper där riskbedömningen uppnår ”hög risk” och i andra hand där riskbedömningen uppnår ”medelhög risk” står det i underlaget där det framgår att ovan listade grupper tillhör gruppen ”hög risk”.

”För att bedöma behovet av arbetskläder tas hänsyn till att miljön du vistas i påverkar slitage och skador på dina kläder samt vilka arbetsmiljörisker det medför att inte ha rätt arbetskläder” står det vidare i underlaget, där det sägs att kartläggningen och bedömningen av yrkets behov utgår från faktorerna starka dofter, nedsmutsning, risk för smitta, fysisk ansträngning och väderpåverkan.

För grupperna i ”hög risk” är behovet summerat till ytterkläder för samtliga.

För förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger är behovet dessutom inomhuskläder.

För samtliga gäller att behoven finns dagligen.

I gruppen ”medelhög risk” finns sjuksköterska särskilt boende, rehabenhetens arbetsterapeut, fysioterapeut och sjukgymnast, personliga assistenter, elevassistenter samt lärare tidiga år och senare.

I den gruppen är det bara personliga assistenter och lärare tidiga år och senare som saknar arbetskläder helt nu.

Kommunstyrelsen har sagt ja till riktlinjerna för arbets- och skyddskläder och ja till att kommunfullmäktige föreslås att i budgeten för 2019 avsätta pengar för att påbörja införandet av arbetskläder för prioriterade grupper.

Det betyder att grupperna i ”hög risk” kommer i första hand och grupperna i ”medelhög risk” i andra hand.

Jan Nilsson (S):

– Det här är en tydlig signal till omvärlden att vi tar täten i Norrbotten i den här frågan. Jämställdhet är en viktig fråga när det gäller att attrahera människor till vår kommun och nu hoppas vi att andra kommuner, andra offentliga och privata arbetsgivare gör det samma som oss.