Det sker en fanatisk urbanisering på bekostnad av landsbygden även om man betalar lika mycket skatt på landet. Det måste ju finnas någon slags basservice på landet, säger Erika Sörengård från Ervalla i Örebro län.

"Krav på djurhållning"

Erika Sörengård är initiativtagare till Landsbygdsupproret 2015, som har drygt 5 000 följare på Facebook. På upprorets hemsida står det att det räcker med "urbanisering, landsbygdsmobbning, centralisering, orättvis konkurrens och nedlagda skolor och service".

Det måste till åtgärder för att vi ska få behålla våra lantbrukare och vår fina landsbygd. Till exempel en skatt på importerat kött eller att man ställer samma krav på djurhållning för importerat kött som vi har och även ett differentierat mjölkpris.

Enligt Erika Sörengård försvinner en bonde om dagen i Sverige. Hon tycker att politiken är helt inriktad på att befolka städerna och lägga landsbygdens framtid i EU:s händer.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har stor förståelse för reaktionerna.

Jag är själv landsbygdsbo så jag känner till omständigheterna och det behövs en hel del åtgärder för att hålla ihop Sverige, säger han.

"Behöver varandra"

Sven-Erik Bucht säger att han inte kan förändra skatten för importerat kött eller ställa annorlunda krav på djurhållning än vad som görs på EU-nivå. Han pekar i stället på en skattereduktion för skogs- och jordbruk för januari 2016 som regeringen tidigare har aviserat.

På 22 orter, däribland i Borlänge, Sundsvall, Uddevalla och Örebro, kunde man se tecken på Landsbygdsupproret - i Stockholm med en ensam traktor på Mynttorget.

Vi vill främst sträcka ut en hand till stadsborna i dag. Vi vill ha en dialog för att vi behöver varandra, säger Erika Sörengård.