Ibrahim M Haj Abdulla fick sitt eget uppehållstillstånd i september 2016. Han, frun Yasmina och svärmor Fatima flydde undan kriget i hemlandet Syrien. I dag har paret även sonen Zain, nio månader gammal.

– Vår familj bor i en lägenhet. Jag jobbade tidigare åt Svea Integration, men finns idag på arbetsförmedlingen, säger syriern.

Enligt sektionschefen Ulrika Fredriksson är Ibrahim anställd via en insats som heter moderna beredskapsjobb inom staten.

Artikelbild

| Skyltat. Ibrahim M Haj Abdulla jobbar som kundresurs på arbetsförmedlingen i Boden.

– Insatsen ska möjliggöra vissa anställningar för nyanlända eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller långtidsarbetslösa. Beredskapsjobben möjliggör att erbjuda statliga tidsbegränsade anställningar från några månader upp till två år, säger Fredriksson.

Ibrahims huvuduppgift är att träffa asylsökande och berätta om verktyget Job Skills. Det har tagits fram nationellt på arbetsförmedlingen och har funnits ute i sex månader.

– Det är helt frivilligt att registrera sig. AFs nya uppdrag är att erbjuda kompetenskartläggning till de asylsökande och att utveckla jobskills.se har varit en del i det arbetet, säger Ulrika Fredriksson.

Asylsökande kan använda det digitala verktyget och beskriva sina tidigare erfarenheter på sitt eget modersmål.

– Det som finns tillgängligt i dag är att skriva på arabiska, engelska, svenska , tigrinska, persiska och somaliska, säger Ibrahim M Haj Abdulla.

Hans huvuduppgift är att åka ut och träffa asylsökande utanför arbetsförmedlingen och berätta om verktyget.

– Job Skills går ju att registrera direkt i mobilen som de flesta asylsökande har, säger Ibrahim M Haj Abdulla.

Just nu är sidan Job Skills stängd för att systemet håller på att uppdateras.

– Därför är det svårt i dagsläget att uppge antal inregistrerade men sammanlagt har AF informerat 800 personer i länet.

– I Boden finns det dock både män och kvinnor som har registrerat sig. Det är en utmaning och uppdrag vi har att nå ut till minst 30 procent kvinnor. Alla, även utrikesfödda kvinnorna behövs på arbetsmarknaden, säger sektionschefen Ulrika Fredriksson.

De uppgifter som den asylsökande fyller i kan handla om alltifrån att kunna laga mat, eller snickra till att man har akademisk eller praktisk utbildning.

– Vi har både personer som jobbat som läkare och analfabeter inskrivna. När de asylsökande får uppehållstillstånd och har en kompetensprofil i verktyget tas den med när man skrivs in på Arbetsförmedlingen. Det kan vara en bra start på vägen till arbete eller utbildning i Sverige. De asylsökande jag pratat med tycker det är bra med registreringen för det blir lättare för dem, säger Ibrahim M Haj Abdulla.

Det går också att översätta de asylsökandes kompetensprofil till svenska, trots att den skrivs på annat språk.

– I verktyget får man även hjälp med att se vad nästa steg kan vara för att kunna jobba med ett visst yrke i Sverige, till exempel validering av betyg eller en utbildning som behövs, säger Ibrahim M Haj Abdulla.

Själv hoppas Ibrahim för egen del på en fortsättning när hans ettåriga beredskapsjobb går ut i mars 2018.

– Jag trivs jättebra här.