Polisen i Norrbotten hade ett tufft 2014, då sammanlagt 175 villainbrott begicks. Men förra året var siffran nere på 119.

– Vi har varit hårt drabbade tidigare. Och det är förstås glädjande att det minskat. Men vi vill försöka få ned det till under 50. Och vi hade varit ganska nära förra året om det inte vore för sport- och påsklovet då vi hade 49 villainbrott, säger Patrik Ström.

Var brotten begås är också tydligt.

Artikelbild

| Inte nöjd. Patrik Ström gläds över att villainbrotten har minskat sedan 2014. Men han är inte nöjd. "Vi vill försöka få ned det till under 50. Och vi hade varit ganska nära förra året om det inte vore för sport- och påsklovet då vi hade 49 villainbrott", säger han.

– Det framför allt genomfartsområden som är utsatta. I Luleå sticker exempelvis Tuna och Antnäs ut i statistiken. I de andra områdena är det inte alls samma omfattning, säger han.

Omorganiseringen som gjordes inom polismyndigheten 2015 skapade nya möjligheter.

– Vi har fått en bättre överblick sedan vi i de fyra nordligaste länen fick en gemensam ledningscentral. Vi uppdaterar också varandra dagligen om vad som händer i respektive län. Om det är en massa inbrott söderöver informeras vi till exempel om det. Så vi kan förvarna vår yttre personal. Och när det gäller den här typen av brott handlar det mycket om att arbeta förebyggande, säger han.

Han uppskattar att omkring 80 procent av villainbrotten begås av utländska ligor.

Året innan det beslutades om fri rörlighet inom EU hade Norrbotten också bara 3 inbrott.

– Det är priset vi får betala för ett öppet Europa, säger Patrik Ström och fortsätter:

– Och det är inga amatörer vi har att göra med. Det går undan. Och det blir nästan aldrig någon konfrontation. I något fall är det någon som legat och sovit i huset de brutit sig in i. Men i samma ögonblick som en lampa tänts har de försvunnit. De anpassar sig också hela tiden efter oss. Om någon fälls ser de till att inte göra om samma misstag en gång till.

De flesta av dem tar sig in via Finland.

– Det är en nackdel för oss att det är så nära till gränsen. Det är lätt att ta sig till Riga eller Tallinn via Helsingfors. Så de kan ta sig in och ut ur landet på fyra till fem dagar, säger han.

Ligorna är svåra att komma åt.

– Vi gör många fordonskontroller och de resulterar ofta i gripanden. Det är också ofta vi misstänker att någon vi gripit ligger bakom fler inbrott. Men det är sällan vi klarar upp fall i efterhand. Det är svårt att binda dem till de andra inbrotten. Det vill till att de lämnat någon form av spår efter sig eller att vi hittar det stulna godset, säger han.

Antalet uppklarade villainbrott låg 2017 på ungefär samma nivå som tidigare, 17 till 18 procent. Det vara alltså bara ett 20-tal som kunde lagföras.

– Det är ingen rolig läsning. Men vi gör ett bra jobb. De som kommer hit för att begå inbrott har det jobbigt. Och jag tror den minskning vi sett sedan 2014 beror på att de helt enkelt väljer att åka till andra ställen, säger Patrik Ström.