KALIX På väg 744 mellan Kamlunge och Åkroken ligger det 30-40 liter hydraulolja på vägen. Utsläppet kommer från en traktor, sträckan är på ca 250 meter. Vägen kommer att saneras,