Samtidigt kritiserade han de borgerliga partierna och kallade den "välfärdens fiender".

I ett inlägg på DN:s debattsida i dag utvecklar Lars Ohly frågan om att sätta stopp för vinstdrivande bolag inom skolan. För att garantera att skolpengen går till eleverna och inte till bolagens vinster vill partiet bland annat tillsätta en utredning med uppdrag att förslå ett förbud mot att offentliga bidrag till fristående skolor betalas ut som vinst till ägarna.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) är kritisk till Vänsterpartiets förslag om att förbjuda vinster i friskolor som får offentliga bidrag.

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin är inte överens med Ohly när det gäller friskolornas vinster.

S har lagt ett förslag med ett antal kvalitetskrav, som att alla skolor måste ha en matsal och ett bibliotek och inte får säga nej till att ta emot funktionshindrade elever.