Norrbotten När en damm brister sänds ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, ut. Det innebär att alla tv-sändningar – oavsett kanal – avbryts och meddelandet till allmänheten läses upp alternativt visas i form av en textremsa. Sveriges radio bryter sina sändningar och läser upp VMA:t. Dessutom kommer alla mobiltelefoner som befinner sig i närheten av det drabbade området att få ett sms med information om dammbrottet.

De kommuner som ska evakueras kommer att ordna buss­ar, mer information om det kommer vid det aktuella till­fället. Men i huvudsak ansvar­ar alla människor själva för att ta sig ifrån vattenmassorna.