Och vad gäller Norrbotten kommer ett historiskt maktskifte att ske i regionen – Sjukvårdspartiet och Alliansen som gått till val på att omfördela 90 miljoner, som idag går till regional utveckling, till sjukvård står som klar segrare.

När en stor opinionsundersökning presenterades i våras som pekade mot ett maktskifte i regionfullmäktige skrev 438 personer från länets kulturliv under ett upprop. De var oroliga för kulturens framtid i vårt län eftersom kulturens regionala verksamhet ingår i enheten för regional utveckling.

Och vid en rundringning till företrädare för länets kulturinstitutioner, liksom det fria kulturlivet, är osäkerheten stor dagen efter valet.

Artikelbild

| Teaterchefen Mats Pontén säger sig vara precis lika osäker som alla andra på vilken kulturpolitik den nya politiska majoriteten i regionfullmäktige kommer att driva. ”Det har kommit olika besked i valrörelsen, därför skjuter jag eventuella problem framför oss”, säger han.

Teaterchefen Mats Pontén sitter tillsammans med sin ledningsgrupp och planerar för repertoaren år 2019. Han menar att det är svårt att sia om hur den reella politiken kommer att utformas. Av samma åsikt är länsmuseichefen Margaretha Lindh, liksom länsmusikchefen Anna Jirstrand Sandlund.

– Vi har en kulturplan att förhålla oss till de kommande fyra åren. Den känner jag mig trygg med och vi kommer att fortsätta vår verksamhet i länets 14 kommuner till den dag vi eventuellt får andra direktiv, säger Anna Jirstrand Sandlund.

Det fria kulturlivet är omöjligt än osäkrare. I debatten har Alliansen sagt att de ska freda kulturinstitutionerna, däremot har de fria kulturlivet inte fått samma vallöften.

– Vi är ganska omskakade här på Galleri Syster, meddelar Sara Edström.

Hon poängterar att de regionala bidraget på 210 000 kronor per år som de får av Region Norrbotten betyder otroligt mycket för deras verksamhet inom Galleri Syster och Lillasyster.

– Sjukvårdspartiet har betonat att de bara vill satsa på sjukvård, inte den förebyggande hälsovård som kulturen kan stå för. Men vi vet som sagt inte vad som händer mer än att det är nya tider, säger hon.

Även Marie Wårell, verksamhetsledare tillika konstnärlig ledare för det nyligen startade professionella danskompaniet Dansinitiativet, säger sig vara djupt oroad för vad som kommer att hända med en ny politisk majoritet i regionfullmäktige.

– Kommer de ta bort bidrag i en sorts Las-ordning ligger vår nystartade verksamhet illa till. Det har tagit oss fyra år att bygga länets första professionella danskompani. Givetvis hoppas jag att det arbetet inte varit förgäves. Det blir också svårt att argumentera eftersom vi i grunden talar om en ideologisk fråga – vi som tror på kulturens plats i samhället och de som är villiga att offra den. Då blir också dansområdets specifika villkor sekundära, säger Marie Wårell.

Kristina Nilsson, kulturchef på Region Norrbotten menar att regionens kulturella verksamheter kommer att fortsätta som vanligt fram till och med eventuella nya politiska direktiv blir aktuella.

– Vi jobbar enligt ordinarie planarbete. Än så länge har vi bara ett valresultat. Den nya politiska ledningen har inte tillträtt, säger hon.

Kristina Nilsson menar att hon ser framtiden an med tillförsikt.

– Konsten är glödhet i länet. November kommer att bli ett fint momentum då Konstmuseet i norr invigs i Kiruna, Samtidskonstdagarna arrangeras i Boden på Havremagasinet och när Luleå Art Biennal invigs i Luleå. Jag är inte orolig för kulturen. Med de medel vi har skapar vi mycket lokal kultur ute i länets kommuner. Dessutom hoppas jag mycket på nuvarande regeringens satsning för att stärka kulturen i de glesaste områdena i Sverige. Där ska vi vara med - för ingen kan väl argumentera för att Norrbotten inte är glesbefolkat, säger Kristina Nilsson.

Fotnot: Den nya politiska ledningen i regionfullmäktige tillträder formellt den 1 januari 2019.