Vetenskap Det är inte endast vår uppväxt och våra erfarenheter som påverkar hur empatiska vi är, det beror också på våra gener, rapporterar Vetenskapsradion i Sveriges Radio.

I en brittisk studie fick över 46 000 personer svara på en enkät där de uppskattat hur empatiska de är. Svaren har sedan jämförts med ett salivprov som skickas in för dna-analys.

Enligt studien består den empatiska förmågan till 10 procent av vilka gener man har. Men forskarna vet inte exakt vilka gener det är som påverkar.

Det finns också skillnader i empati som inte tros ha med gener att göra. Kvinnor har i genomsnitt högre empatisk förmåga än män, men det beror inte på skillnader i dna. Forskarna tror att det mer handlar om hormoner och socialt umgänge, samt vilka beteenden som uppmuntras hos flickor och pojkar.