Han blev inte nöjd när han såg att förslagen finns med i regeringens vårbudgetproposition.

– Jag ser de två som direkt Norrlandsfientliga förslag, säger Halvardsson om regeringen vill införa flygskatt och kilometerskatt.

– Stora delar av Sverige har möjlighet att hitta andra alternativ än just lastbil och flyg, men det har inte vi.

Torbjörn Halvardsson ser framför sig att till exempel livsmedel kommer att bli dyrare när transporterna belastas med en ny kostnad. I förlängningen är han rädd för att norrbottniska företag till och med kan tvingas lägga ned sina verksamheter, som en direkt följd av de föreslagna transportskatterna.

– När man belastar företagen här uppe försämras deras konkurrensmöjligheter, så jag är alldeles övertygad om att det kan gå dit.

Jag antar att Företagarna också känner till att klimathotet – har ni några andra förslag på miljö- och klimatfrämjande åtgärder?

– Beskattning som styr mot renare drivmedel eller alternativa transportslag påverkar positivt. Men beskattningar på det enda alternativet, det är enbart en straffskatt och inget som styr mot ett bättre klimat.

– Jag tycker att både flyg- och kilometerskatt har den inriktningen, att öka skatteintäkterna till staten. Det kommer inte påverka miljön eller klimatet nämnvärt, men kan innebära att vi får helt andra bekymmer som påverkar statskassan i stor utsträckning. Att företag försvinner och människor blir arbetslösa är inget jag tror någon ser som önskvärt.

Torbjörn Halvardsson är även kritisk till 3:12-reglerna – den så kallade entreprenörsskatten – men vill inte gå så långt som att kalla hela regeringens politik företagar- och tillväxtfientlig.

– Det vill jag inte påstå. Men man föreslår skattehöjningar som påverkar företagandet negativt.