Syftet med projektet är att man ska dela med sig av resultaten till branschen. Det är därför de fått pengar för att genomföra det.

– Det här är för att energieffektivisera alla datorcenter, som byggs i framtiden, säger Nils Lindh, chef för datacenterutveckling på Bodens Utveckling AB.

Ett konsortium av bolag är med, men det är datacentertekniker H1 Systems, som är huvudman. Det är ett ungerskt ingenjörsbolag.

– De hade några projekt i Boden och har bland annat byggt Cern i Schweiz där man har en partikelaccelerator. De såg möjligheter att bygga serverhallar här också. Vi har jobbat med dem och så kom Horizon 2020 ut. Så vi sökte tillsammans med de här andra bolagen och vann den utlysningen.

Så kom forskningsprojektet till.

Nu byggs en prototypanläggningen mellan Åbergsleden och Hydro 66. De som bygger är ett svenskt, lokalt företag i Boden, som heter MBT Nord AB. Anläggningen kommer att rymma 500 kilowatt IT-last och förväntas vara igång i slutet av året.

Anläggningen ska heta Boden Type Data Center One och ska installeras senast i november i år. Det är ett experimentellt laboratorium och en demonstrationsanläggning, som innovativt ska kombinera tekniknologier. Tanken är att testa och validera genomförbarhet och användbarhet för en högeffektiv och miljövänlig prototyp i verklig drift.

Bland annat är bygget i moduler i fokus.

– Man bygger i moduler för att enkelt kunna skala upp. Det blir kostnadseffektivt på det sättet, säger Nils Lindh.

Planen är att man genom den operativa mätningen och designoptimeringen av datacentret ska skapa en mall, som kan användas var som helst i Europa på konsortiemedlemmarnas utvalda platser.

Boden kommer att vara hem för det 36 månader långa forskningsprojekt, som har en budget på cirka 30,7 miljoner kronor.

– Projektet kommer säkerligen att ge stort värde till datacentrens effektivitet i Norden och övriga Europa, säger Nils Lindh,

Alan Beresford, VD på kylproducenten EcoCooling, som ingår i konsortiet anser, att det ger dem en unik möjlighet att titta på hur de kan optimera installationen, driften och underhållet av deras kylsystem genom att använda en blandning av analys och teknik för att förbättra effektiviteten för industrin.

– Det här mycket ambitiösa projektet är ett tillfälle för oss att visa våra kunskaper och vår kompetens, säger Róbert Varga, projektledare, H1 Systems.

Övriga medlemmar i konsortiet är forskningsinstitutet Fraunhofer IOSB och SICS RISE North.