För ett antal år sedan fick den som exempelvis kört lite för fort en varning, där det tydligt framgick att körkortet kunde bli återkallat vid upprepade förseelser. Men när Transportstyrelsen tog över körkortsregistret från länsstyrelserna, valde myndigheten bort att skicka varningar.

Möjligheten finns formellt, men används inte i större omfattning, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen, vid konferensen om trafiksäkerhet i Tylösand.

Nu övervägs att ta upp metoden igen, i första hand som ett försök.

Du får ett incitament att skärpa till dig, beskriver Bjelfvenstam.

Unga män värst

Varningar utdelas för mindre brott eller förseelser som syndaren redan bör vara medveten om. Poängen skulle vara att göra en direkt koppling till körkortet.

Gruppen som generaldirektören helst vill påverka är unga män, som utmärker sig både i olyckor och bland återkallade körkort.

De sticker ut väldigt mycket, säger Jonas Bjelfvenstam.

När ett körkort återkallas gäller det i 16 procent av fallen en man i åldern 18–24 år, trots att den gruppen bara har fyra procent av alla körkort, enligt ny statistik. Man vet också att personer i den åldern är förare i mer än var tredje singelolycka där någon dör eller skadas.

Mera riskutbildning?

Jonas Bjelfvenstam, som tidigare var generaldirektör för forskningsinstitutet VTI, vill pröva fler sätt att nå de unga.

Jag tror inte att inslagen om risker som införts i körkortsutbildningen räcker.

Han vill också uppmuntra unga mäns familjer att vara aktiva.

De kan göra insatser för att påverka beteenden och attityder, säger Jonas Bjelfvenstam.
Du får ett incitament att skärpa till dig.

Jonas Bjelfvenstam om att skicka varning när ett körkort är hotat.