Det rörde sig om ett rör i ett lägenhetshus som släppte ut vatten i en lägenhetsbyggnad i centrala Kiruna.

Enligt räddningstjänsten var det svårt att bedömma hur mycket vatten som det rörde sig om men enligt dem var det inte några större mängder. Snabbt var röret som läckte avslaget för att slippa mer vatten i byggnaden.