Norrbottens Media har rapporterat om hur vattennivån sjunker i Boden allt eftersom. I tisdags låg nivån på 9,32 meter, i onsdags var siffran 9,25 meter. En sänkning med sju centimeter. Torsdagens siffra är 9,16 meter enligt kommunens säkerhetssamordnare.

– Så vattennivån går sakta men säkert nedåt, säger Disa Kristinsdottir.

Den 60 meter långa vallen som byggts upp vid kanten av Lillavan verkat också hålla vattnet stången.

Artikelbild

| Ett isblock har kilat fast i den vassö som bildats i Bodträsket. Den togs om hand av räddningstjänstens personal.

– Vi håller koll så att inte vattnet läcker igenom vallningen och att det kommer ut vatten på vägbanorna. Just nu "svettas" det ut lite vatten vid kantstenarna men vi låter det vara så vi inte förstör vallens funktion, säger Disa Kristinsdottir.

Vattenmängden på vägbanan efter Luleåvägen vid Manheimsrondellen har minskat, men inte så mycket. Vattnet fortsätter även in en bit efter infarten till återvinningsstationen. I dag låter Bodens kommun bilisterna köra igenom vattnet med sänkt hastighet.

– Så småningom kommer även det vattnet att sjunka undan. Hur länge det tar är oklart. Utifrån hur mycket vattnet som samlats på vägbanan så måste vi senare undersöka bärigheten på vägen. Så det inte har blivit några erosionsskador.

Räddningstjänstens personal har också hjälpt till med att rensa Bodträsket från skräp. Bland annat har ett stort isblock bogserats bort och en vassö som fastnat vid Kungsbron.

– Dammägaren Bodens Energi jobbar också för fullt med att hålla vattennivåerna. Det är fortfarande mycket vatten som kommer som de måste reglera.