Länets befolkning följer ungefär samma takt och utveckling som människor i övriga delar av landet. Andelen norrbottningar med ett BMI på 25,0 eller högre och som därmed lider av antingen övervikt eller fetma uppgår till 55 procent. Det är fyra procentenheter högre än för tio år sedan och kan jämföras med riksgenomsnittet på 50 procent.

Bland de norrbottniska männen lider 62 procent av övervikt eller fetma (60 procent för tio år sedan, 57 procent i riket) och bland länets kvinnor är siffran 46 procent. Det är en ökning med fem procentenheter på tio år och tre procentenheter högre än i riket som helhet.

– Norrbotten sticker ut. Vi är fetast i landet och det är klart att det är bekymmersamt, säger Britt-Marie Karlsson som är folkhälsostrateg vid Region Norrbotten.

Problemen i Norrbotten är de samma som i hela västvärlden, där dåliga kost- och matvanor i kombination med för lite motion leder till försämrad hälsa.

Men Britt-Marie Karlsson tycker sig se att just kosthållningen är extra dålig i länet.

– Vi ser att vi inte äter så bra i Norrbotten. Framför allt äter vi för lite frukt och grönt.

En annan orsak till att utvecklingen i Sverige fortsätter åt fel håll kan vara förändrade alkoholvanor.

– Vi har ökat vår vardagskonsumtion och får därigenom i oss mer kalorier, säger Britt-Marie Karlsson.

Så det stämmer inte att det skulle vara bättre att sprida ut drickandet i stället för att ta en rejäl fylla på helgen?

– Problemet är väl att vi gör både och. Vi har inte tagit bort den rejäla fyllan.

Region Norrbotten har flera pågående folkhälsoprojekt. Alla som fyller 30, 40, 50 eller 60 år bjuds in till hälsosamtal, vårdpersonalen pratar mer om levnadsvanor med sina patienter och sedan en tid tillbaka pågår kampanjen "Start" som ska få norrbottningarna att motionera mer.