För Sveriges bästa behöver vi en jobbskapande energipolitik. Under lång tid av misshushållning inom svensk energipolitik behövs nya tag. Följande obekväma sanningar för den heliga kon, vindkraft, kan inte bortses ifrån i kommande förhandlingar.

1. Arbetstillfällen, nationalekonomiska hänsyn, leveranssäkerhet, människors och djurs hälsa, bevarade livsmiljöer, hållbarhet samt oberoende parter måste med i en ny långsiktig energipolitik. Idag är det bara förnybart som styr.

2. Kostnader på flera hundra miljarder till den ständigt bidragsberoende vindkraftsbranschen är bara början om man ska utgå från Svensk Vindkraftsförenings egna siffror.

3. Redan etablerade energikällor är nästan 100 gånger effektivare och pålitligare än vindkraft enligt den officiella statistiken Vindstat.

4. Vindkraften verkar i destabiliserande riktning med sin okontrollerbara och stötvisa produktion vilket Svenska Kraftnät uttrycker i sina rapporter.

5. All el från vindkraft är överproduktion och exporteras till en förlust på 2-3 miljarder årligen.

6. Om elen går genom svenska företag istället för att slumpas bort till utlandet skapas jobb i Sverige.

7. I Jämtland skapas, enligt partiska Vindkraftscentrum, 600 jobb när det investeras för 10 miljarder. Det blir orimliga 17 miljoner per jobb som aldrig kommit till utan subventioner.

8. Vindkraften kuvar landsbygden och tvingar med odemokratiska metoder dess invånare till underkastelse. Det förstår alla som varit med på ett samrådsmöte i bygdegården.

9. Vindkraften är klassad som miljöfarlig verksamhet och kan inte på något sätt bidra till att något av de 16 nationella miljömålen uppnås. Vad hade hänt om det stått hundratals vindkraftverk mitt i storbranden i Västmanland?

10. Miljöbalkens paragrafer följs inte av myndigheter och domstolar vid tillstånd till vindkraftsbyggen. Vindkraften har en egen gräddfil.

11. Vindkraften är det långsammaste och dyraste sättet att ”rädda världen” från en miljökatastrof. Samhällsnyttan är totalt sett negativ.

12. Hundratals grupperingar runt om i landet och 40.000 medlemmar i vår förening vet hur det känns att drabbas av vindkraftverken och dess anhängare.

13. I valet den 14 september kan du enkelt rösta bort vindkraften till förmån för en klok och sund energipolitik. Utan en sådan politik stannar Sverige.

Lägg pengar och resurser på energieffektivisering, satsa på de energislag som har bäst teknik, leveransförmåga och minsta påverkan. Man kan även ta bort momsen på elskatten och sänka elskatten. Välj ett elbolag som inte handlar med vindkraft. Då skapas arbetstillfällen och välfärd till alla.

Henrik Wachtmeister

Mats Persson

Föreningen Svenskt landskapsskydd,

en oberoende, opolitisk och ideell riksorganisation