När barnen går i grundskolan har de skolskjuts och på gymnasiet kallas det elevresor.Enligt Anki Johansson, som handlägger skolskjutsar, har Bodens kommun en skyldighet att ordna transport när avståndet är tillräckligt långt bort för elever som går i grundskolan eller gymnasiet till och med det år de fyller 20 år.

– Därefter har vi inget ansvar. När man är äldre får man ingenting, säger Johansson.

Den här kvinnan läser på Sfi?

– Det hjälper inte. Hon kan inte åka med bussen för det är en särskilt upphandlad buss med Bergdahl busstrafik som är för grundskolans elever.

Även om kvinnan löser ett busskort eller har intyg?

– Nej, vi har inte den möjligheten med den transporten. Jag förstår problemet men jag ser ingen annan lösning än att de måste ordna transporten själva, säger Johansson.

Helena Hansson, chef för Lärcentrum, tycker det är tråkigt att en sfi-elev hamnat i den här situationen.

– Jag kan förstå att det är besvärligt när de bor utanför sta´n. De ser en praktisk lösning som enkelt skulle kunna gå att lösa. Transporter till och från skolan är dock ingenting som den kommunala vuxenutbildningen alternativt Lärcentrum hanterar. Där går vi bet.

Enligt Hansson behöver sfi-eleven lära sig svenska för att snabbare komma ifråga för arbete.

– Vi kan vara superflexibla när det gäller undervisningen om det hänger på det.Men i det här fallet är det väl ingen som äger frågan.