Från och med den första januari i år har polisen genomfört en omorganisation i region nord som omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Beslutet innebär i praktiken att trafikpolisens verksamhet kommer att förstärkas.

I dag består avdelningen av sex personer, men tanken är att ytterligare tre-fyra tjänster ska rekryteras under 2019.

Daniel Pettersson anser att det är en oroande tendens att antalet dödsfall åter ligger på en förhållandevis hög nivå i både Norrbotten och i riket.

– Det är svårt att peka på enskilda orsaker, men vi vet att trafiken ökar i Sverige. Framför allt handlar det om den tunga trafiken. När tung trafik är inblandad i olyckor får det som regel allvarliga konsekvenser.

Kan det finnas ett samband till att den polisiära närvaron på vägarna minskat?

– Jag vill påstå det. Forskning visar om polisen gör kontroller i större omfattning samt sprider dem i tid och rum får det en preventiv effekt, men exakt hur stor är svårt att sätta fingret på. Självklart siktar vi på att bli aktivare efter omorganisationen. Det handlar om att förändra förarnas beteende. Vi måste få folk att ta det lugnare i trafiken och se till att fler är nykter bakom ratten.

Daniel Pettersson understryker att ansvaret för trafikbevakningen ligger inte enbart på trafikpoliserna utan hos samtliga poliser i yttre tjänst.

– Trafikpolisen ska stå för trafiksäkerhetsarbetet. Det kommer innebära att vi kommer att göra fler kontroller av yrkestrafiken i Norrbotten under det kommande året.

0920 - 26 29 03