Han vill däremot inte diskutera om det var väl övervägt att lägga fram affären på det sätt han ändå gjort både som BBKs ordförande och politiker när han nu väljer att dra tillbaka en försäljning.

Men det politiska beslutet är taget, men det har inte påbörjats en förhandling med BBK och det finns inget avtal.

– Nu finns bara beslutet att samhällsbyggnadschefen fått uppdraget. Försäljningen är inte gjord förrän båda parter skrivit under. Vi ska inte skriva under något. Vi kommer inte att fullfölja affären, bedyrar Lindström.

Enligt moderaten vill inte BBK vara indraget i något som är en form av politisk "vendetta" där man har olika synpunkter.Skälet till att BBK nu säger sig dra sig ur en försäljning beror på dålig publicitet.

– Ja, jag hörde ju inte vad som avhandlades på mötet eftersom jag fick gå ut. Men givetvis har jag i efterhand fått information på vilket sätt beslutet togs, säger Lindström

Du är politiker och har lagt fram försäljningen för samhällsbyggnadschefen?

– Jag är ordförande i en förening och anser att vi ska sälja en fastighet som vi äger. Vem skulle annars ha gjort det än ordförande, säger Lindström.

Ni hade kunnat gå via mäklare?

– Ja, det hade vi kunnat. Men vi kan göra det nu. Det var angeläget från kommunens sida att köpa anläggningen, påstår Lindström.

Har du stoppat försäljningen inför valet?

– Nej, det är styrelsen i BBK men visst jag är ordförande. Jag har haft kontakt med styrelsen och vi vill inte vara indragen i en politisk diskussion.

Väntar ni till efter valet?

– Nej, vi säljer den till någon annan istället. Vi har två spekulanter.

Ni kommer att genomföra försäljningen så fort som möjligt?

– Ja.