Totalt handlar det om en grafitfyndighet på 7,6 miljoner ton, där grafithalten är nästan 25 procent. Av flera medier beskrivs fyndigheten som en av de mest högkvalitativa i världen.

I somras köpte det australiensiska företaget Talga Gold upp Teck Resources dotterbolag TCL Sweden som sedan tidigare innehaft rättigheterna till grafitfyndigheten. Provborrningarna som har pågått under en tid har visat på höga halter grafit.

- Fyndigheten ligger från ytan och ned till 125 meter och innehåller totalt 1.85 miljoner ton grafit så det är en ganska betydelsefull fyndighet, säger Mark Thompson, vd för Talga Mining till BRR Media.

"Högsta kvaliteten"
- Det är den högsta kvaliteten i världen som någonsin har publicerats av ett undersökande företag och det har också den näst högsta andelen grafit.

Det höga indikerade innehållet menar han är viktigt eftersom det gör att företaget kan göra preliminära ekonomiska studier, förstudier och utveckla projektet.

- Det gör också att vi kan fortsätta arbeta med undersökningstillstånd och andra typer av lokala tillstånd som krävs för en eventuell framtida brytning, säger Mark Thompson till BRR Media.

Talga Mining prospekterar också på flera andra ställen runt om i länet. Tyngdpunkten ligger i Pajala kommun, där företaget har tolv olika områden med undersökningstillstånd. I Kiruna kommun är det förutom Nunasvaara ytterligare två områden i närheten som är intressanta. I Gällivare, Övertorneå och Vilhelmina har man beviljats undersökningstillstånd på ett område vardera.

- Samtidigt som arbetet i Nunasvaara fortsätter så tittar vi även på det närliggande området för att på så sätt utöka våra fyndigheter, säger Mark Thompson till BRR Media.

Totalt handlar det om 15 olika områden där Talga Mining har beviljats undersökningstillstånd. Innan de får påbörja provborrningar krävs det att Bergsstaten har godkänt en arbetsplan för varje område.

Skeppas från Luleå
Redan nu är det klart att Talga Mining har tecknat en avsiktsförklaring med Luleå hamn om kapacitet för att exportera 80.000 ton grafit från år 2015.

- Valet av hamnen i Luleå är det rätta alternativet för vår export av grafiten, säger Mark Thompson.