Gamla ridhuset och stallet byggdes 1977. På 90-talet bygges ytterligare ett ridhus.

För ett par år sedan inventerade fastighetsförvaltningen kommunens anläggningar och man konstaterade att ridanläggningen var i omfattande renoveringsbehov. Stallet och det gamla ridhuset döms ut helt.

På nämndens prioriteringslista ligger ridanläggningen på tredje plats och Bodens kommun har pekat ut hästnäringen som ett av fem särskilt viktiga tillväxtområden.

Bodens ridklubb, BRK, svarar för driften på anläggningen. Den har i uppdrag att bedriva ridskola och funktionsanpassad ridning. Klubben får 800 000 kronor per år för det.

Privatpersoner som har betalat anläggningskort kan nyttja anläggningen och föreningar kan hyra den, men det finns brist på lediga tider.

Kommunen har låtit göra en förstudie, som har fungerat som ett beslutsunderlag. Utifrån det behov som finns pekar utredningen på att en framtida anläggning bör behålla de paddockar som finns, men gärna utvidga parkering och beteshagar. Det behövs också gäststall med duschspilta och garage med verkstad.

Anläggningen kan vara disponerad som idag med två ridhus med tillhörande ekonomidel, men man har i utredningen tittat på tre olika alternativ.

Alternativ 1 är den minsta tänkbara satsningen för att uppnå kraven i det nuvarande avtalet för driften mellan kommunen och BRK. De rivningsfärdiga byggnaderna ersätts med en stallbyggnad plus ekonomidel. Då blir det bara ett ridhus. Kostnaden beräknas bli 35-43 miljoner kronor. Nackdelen är att utrymmet för andra föreningar att hyra ridhuset blir knapp eller inget alls och tiderna för dem med anläggningskort blir ännu färre än idag.

Alternativ 2 syftar till att ersätta de befintliga byggnaderna med likvärdiga. Det nya ridhuset bör minst vara 60 gånger 20 meter. Det skulle kunna vara 80 gånger 20 för att möjliggöra det för delning, så att man kan ha lektioner samtidigt. Det skulle frigöra fler tider för dem med anläggningskort. Kostnaden för ett större ridhus beräknas bli 60-73 miljoner kronor och för ett mindre 55-68 miljoner kronor.

Alternativ 3 innebär en större satsning, som skulle svara upp mot i stort sett samtliga föreningars behov. De rivningsfärdiga byggnaderna ersätts med ett stall och två ridhus, varav ett byggs på en annan plats och får en annan driftform. Det är det dyraste alternativet: 78-94 miljoner kronor. Utredaren menar dock att det tydligt signalerar en satsning på Boden som hästkommun.

Nämnden har fastnat för alternativ 2 och förordar att kommunen bygger ett större ridhus. Förutsättningen är dock att nämnden tilldelas pengar för kapital- och driftkostnad för hela anläggningen efter ombyggnationen.