Det är Annica Henelund (C) som skriver i en motion att kommunen ska inrätta minst en avdelning på ett äldreboende där det på något sätt finns tillgång till pälsdjur och att samtliga äldreboenden ska få möjlighet att köpa in ett akvarium med fiskar.

– En variant av husdjur på äldreboende kan exempelvis vara ett akvarium med fiskar i matsalen. Det sprider lugn och ro och gör att de äldre sitter kvar längre och äter bättre, skriver Henelund.

En annan variant av husdjur på äldreboende kan vara att man arbetar med pälsdjur enligt motionen och att exempelvis att det ingår i en tjänst att sköta om ett pälsdjur placerat på en specifik avdelning.

– Det kan ske på olika sätt, man kan anställa eller anlita en hundförare med hund som cirkulerar mellan olika äldreboenden. Kiruna är antagligen en av Sveriges mest hundtäta städer och vi är i allmänhet vana att leva nära djur och natur. Det borde vara en självklar rättighet att få möjlighet att om man så önskar få fortsätta med det även på äldreboendet, skriver Henelund i motionen.

Motionen ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 januari.