För just mångfalden av människor och mänskliga intressen står i fokus för metaberättelsen, den sammanhållande länken för det myllrande liv som pågår i de olika lägenheterna.

Texten är skriven på vers:

”I huset där jag bor

finns alla sorts typer

Någon går med käpp

och någon annan kryper”

Den rimmade texten med sin tillsynes enkelhet kontrasteras mot bildvärldens vimmel. Människorna är endast skuggor medan deras boende är ytterst detaljrikt. Illustrationerna bär med andra ord denna berättelse med syfte att visa på att trots allt är vi ändå rätt så lika ”i huset där jag bor”. Kort sagt. En finurlig berättelse att återvända till.