Medicin Cirka 325 miljoner människor världen över är smittade av hepatit A- eller B-virus, rapporterar världshälsoorganisationen WHO i en ny rapport. Enligt organisationen saknar också en majoritet av de drabbade möjligheter till vård, vilket i slutändan riskerar att bidra till kroniska leverskador, cancer eller dödsfall.

"Hepatit ses nu som en stor hälsoutmaning som behöver omedelbara åtgärder", säger Margaret Chan, generaldirektör för WHO i ett pressmeddelande.

Hepatitvirus bidrog till 1,34 miljoner dödsfall under 2015, samma antal som tuberkulos och hiv, men samtidigt som det sker en minskning av dödsfall gällande de övriga två sjukdomarna sker det i stället en ökning beträffande hepatit A och B.