Varje år dödas drygt 100 miljoner djur inom den svenska livsmedelsindustrin, enligt Djurens Rätt. Det är moraliskt fel eftersom lantbruksdjuren också har känslor som glädje, tillit, rädsla och sorg.

Deras röster hördes inte alls under årets valrörelse. Lidandet inom svensk köttindustri är enormt. Grisar som väger 100 kilo har knappt en kvadratmeter i boxen. Det är tillåtet att hålla 20 hönor per kvadratmeter golvarea. Nästa gång du besöker matbutiken ställs du inför ett mycket viktigt val: Köpa animalier och därmed stödja dödandet och lidandet eller välja växtbaserade matvaror.

Jonas Norberg