Det är lätt att hålla med Centerledaren Annie Lööf om att det är befängt att boende i glesbygdskommuner generellt betalar högre inkomstskatt än boende storstadsområden samtidigt som de får sämre offentlig service tillbaka.

I förlängningen är detta en fråga om politikens legitimitet. Medborgare i hela landet måste kunna lita på att det höga skatteuttaget finansierar ett fungerande samhälle.

Men är det verkligen statens och rikspolitikens uppgift att medelst höjt grundavdrag jämna ut lokala variationer i skattesatser, som beslutats av kommunfullmäktige? Vore det inte mer angeläget att sätta statens grundläggande uppgifter främst och inleda arbetet med att återupprätta medborgarnas trygghet och säkerhet i hela Sverige?

Det är statens och rikspolitikernas ansvar att Polisen är närvarande i hela landet, att domstolarna och åklagarväsendet fungerar, att gränsskyddet är tillräckligt och att Försvaret har de resurser som krävs för att upprätthålla den yttre säkerheten.

Den skattereduktion som förhandlats fram mellan regeringenoch dess stödpartier och ger invånare i vissa glesbygdskommuner 137 kronor mindre i skatt varje månad är en skral kompensation för att staten inte uppfyller sin del av samhällskontraktet. Särskilt då nyttan av mer pengar i plånboken förtas av regeringens landsbygdspolitik i övrigt. Den rödgröna regeringen med stödpartier återinför ju både flygskatt och den årliga automatiserade skattehöjningen på bränsle (som togs bort av M och KD före jul), vilket framförallt missgynnar norra Sverige. Det gör även de konkurrensnackdelar som den svenska gruvnäringen pådyvlats.

Den riktade skattesänkningen, som omfattar vissa boende de i norra och västra delarna av landet, inom de så kallade stödområdena A och B, är också godtycklig i sin gränsdragning.

Varför undantas invånarna i Luleå från skattesänkningen samtidigt som den omfattar Kiruna, som har en nationellt hög skattekraft? Och varför ges inte kommuninvånare i vissa delar av södra och mellersta Sverige som dras med liknande problem med utflyttning och en åldrande befolkning sänkt skatt?

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill säkert invånarna på landsbygden väl. Men 137 kronor i månaden i skattesänkning löser inte landsbygdens problem.